Általános szerződési feltételek

Kérünk, hogy vásárlás előtt figyelmesen olvasd el a vásárlási feltételeinket, és kizárólag
abban az esetben vedd igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetértesz és
kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve! A webáruház működésével, megrendelési, és
szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken
rendelkezésedre állunk!
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Csatlós Eszter e. v.
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a taskarendezo.hu weboldalon keresztül
nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban:
Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban
együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a
taskarendezo.hu weboldalon keresztül történik.

A weboldal címe: www.taskarendezo.hu

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Név: Csatlós Eszter ev.
Székhely: 1078 Budapest Marek József 4. 2/41
Adószám: 69585548-1-42
Nyilvántartási szám: 53396246
Email cím: pikkpakk@taskarendezo.hu
Telefonszám: 06304928156

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTRE JÖTTE
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra,
amely a taskarendezo.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus
áruházon (a továbbiakban: PIKK PAKK táska webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen
ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben
meghatározott Felek között jön létre. A PIKK PAKK táska webáruházban történő vásárlást az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza. 1.2.
A PIKK PAKK táska webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel
lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. 1.3. A PIKK PAKK táska webáruház
szolgáltatásai regisztrációhoz nem kötöttek. 1.4. A megrendelés leadását követően a
szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve
lemondható. Erre elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával
magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt
iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. A szerződés alapiratai: A jelen általános
szerződési feltételek, számla. A számla átvétele egyben az írásba foglalt szerződés átvételének
is minősül. 1.5. A szerződés nyelve magyar. 1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex
rendelkezéseinek nem veti alá magát.

REGISZTRÁCIÓ
Az oldalon regisztráció nélkül tudsz vásárolni. A szállításhoz és a vásárlást érintő
kapcsolattartáshoz azonban szükségünk van a következő adataidra: név, szállítási cím,
(számlázási cím), telefonszám, email cím.

MEGRENDELÉS
3.1. A vásárolandó termék lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó
utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt a
termékkel kapcsolatban kérdésed merülne fel, emailben készséggel állunk rendelkezésedre.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön
jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a
kiszállítás költségét, kivéve ha ez a végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható. 3.3. A
Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal,
hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a
már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. 3.4. Amennyiben a
Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös
tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült
árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra,
akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. 3.5. A
megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül az Ügyféltől fogadja el, a megrendeléshez
minden, az Ügyfél adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél
valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A
Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű
felelősség nem terheli. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást
követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom”
gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal
jobb oldalán található táska ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az
egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél
a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva tudja adni a
számlázási és szállítási adatokat. Ezt követően két opció közül választhat, PayPal vagy Banki
átutalás. Az előbbi esetben a “Tovább a Paypal-ra” gombra kattintva a PayPal oldalán tudja
rendezni a fizetési kötelezettségeit. Az utóbbinál a “Megrendelés elküldése” gombra kattintva
küldjük el az átutaláshoz szükséges adatokat email-ben. 3.6 A megrendelések feldolgozása
munkanapokon történik 8.00 – 16.00 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt
időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő
lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Általános teljesítési határidő, a
visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. A termékek adatlapján megjelenített képek
eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Fenntartjuk a
jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet
sor! A megrendelés teljes mértékben történő visszautasítása esetén a termék előre elutalt
vételára visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való
elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a
megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG VISSZAIGAZOLÁSA
5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem
nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az
Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás során
megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a
rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék
árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag
tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 5.2. Az
Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem
kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt. 5.3. Ha
az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-
mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. 5.4. A
megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
6.1. A Szolgáltató a megrendelt árut a Szállítási és Fizetési feltételek oldalon olvasható
feltételek szerint szállítja házhoz. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja
azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. 6.2. A Weboldalon
megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési
visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti. 6.3. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított
fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről a Fizetés és szállítás oldalon tájékozódhat.


ELÁLLÁSI JOG
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén
kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe
vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a
továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés
esetén a) a terméknek, b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, c)
több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy
darabnak, d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az
első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti
meg az elállási jog, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A visszaküldött termékeket csak használatlan
és sértetlen állapotban, az eredeti csomagolásban fogadjuk el. 7.1. Elállási jog gyakorlásának
a menete 7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató
részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 7.1.2. A Fogyasztót terheli annak
bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta. 7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14
naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 7.1.5. Postai úton
történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az
e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A
Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma. 7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket
indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 7.1.7.A határidő
betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy
az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő
visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek
viselését. 7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában
átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli. 7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul,
de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a
Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a
szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 7.1.11. A
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten
a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli. 7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a
termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 7.1.13. A
Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve
ésszerű költségeinek megtérítését.

általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől
indokolás nélkül elállni. Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a
termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Fogyasztót nem illeti
meg az elállási jog, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. A visszaküldött termékeket csak használatlan
és sértetlen állapotban, az eredeti csomagolásban fogadjuk el. 7.1. Elállási jog gyakorlásának
a menete 7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó
egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött
levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató
részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta
előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. 7.1.2. A Fogyasztót terheli annak
bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően
gyakorolta. 7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. 7.1.4. Írásban történő elállás esetén azt
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14
naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. 7.1.5. Postai úton
történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az
e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A
Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható
legyen a feladás dátuma. 7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket
indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. 7.1.7.A határidő
betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy
az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket. 7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő
visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek
viselését. 7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában
átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót
semmilyen más költség nem terheli. 7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul,
de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a
Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a
szállítási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani,
amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt
visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. 7.1.11. A
visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot
alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten
a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli. 7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a
termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 7.1.13. A
Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve
ésszerű költségeinek megtérítését.


SZAVATOSSÁG
8.1. Kellékszavatosság 8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az
átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit,
azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két
éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.
8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított
egy év elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. 8.1.3. Az Ügyfél –
választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által
választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem
kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a
hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –
végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot. 8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később,
mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. 8.1.6. Az
Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 8.1.7.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a
terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen
esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti,
vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően
keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek
felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek
helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles
bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 8.1.8. Ha
az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek. 8.2. Termékszavatosság 8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a
fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott
kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 8.2.2. Az Ügyfelet
azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre,
illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben
érvényesítheti. 8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania. 8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem
felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 8.2.5.
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított
két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba
felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét
az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. 8.2.7. A
Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. 8.2.8. A gyártó,
forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha
bizonyítani tudja, hogy: • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági
előírás alkalmazásából ered. 8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez
elegendő egy okot bizonyítania.

Felelősség
9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok
kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató
nem vállal felelősséget. 9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára
használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során
felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy
bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító
szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. 9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a
Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és
kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben
együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. 9.4. A szolgáltatás
oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók
oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget. 9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során
esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a
közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni. 9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja,
hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely
tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az
Ügyfelet terheli a felelősség. 9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható
tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató
jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ
haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. 9.8. Szolgáltató a termékek nem
rendeltetésszerű vagy nem körültekintő használatából eredő vagyoni vagy személyi károkért
felelősséget nem vállal.

SZERZŐI JOGOK
10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a
feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek,
illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb
anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást). 10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek
fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából
vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú
felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé-
vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes
írásbeli engedélyével lehetséges. 10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon
túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot
az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek
bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó
megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú
másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
11.1. Panaszügyintézés Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével
kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: • Név: Csatlós
Eszter • Cím: 1078, Budapest Marek József 4. 2/41 • E-mail: pikkpakk@taskarendezo.hu Az
Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 11.1. pont szerinti
elérhetőségeken terjesztheti elő. A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően
harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni
arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles
álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. 11.2. Egyéb
jogérvényesítési lehetőségek Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen
fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára: • Panasztétel a
fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli,
jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A
panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. •
Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást
kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő
békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak
minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
Budapesti Békéltető Testület
elérhetőségei: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 1 488 2186
Telefon: 06 1 488 2131
– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
Online vitarendezési platform:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató nem vonható felelősségre és az Ügyfél nem kérhet kártérítést, amennyiben a
végtermék és a képernyőn megjelenített színek különböznek, tekintettel arra, hogy a
különböző készülékek kijelzői optikai illuziókat generálhatnak, illetve olyan színeket
jeleníthetnek meg, amelyek nem egyeznek meg 100%-ban a végtermék színeivel.
Az oldalon megjelenített fotók csak informatív jellegűek és tartalmazhatnak olyan elemeket,
amelyek nem lesznek a csomagban.
Amennyiben a termékkel problémák merülnek fel a felhelyezés során, kérlek írj nekünk a
pikkpakk@taskarendezo.hu címre!

Budapest, 2019. március 16.